Projekt graficzny banneru reklamowego dla firmy Helo!Home, dla tej firmy zostało wykonane również logo oraz strona internetowa.

PROJEKT:

BANNER HELO!HOME