Graficzny projekt plakatu reklamowego Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach.

PROJEKT:

PLAKAT REKLAMOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH