§1 Dane Firmy i Sprzedawcy

SKLEP INTERNETOWY – www.fototaniej.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży, jest prowadzony przez sprzedawcę Krzysztof Płecha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Płecha Foto Taniej zarejestrowanego po adresem:
Krzysztof Płecha Foto Taniej
Aleja Róż 29
Legionowo 05-120

Sklep wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez organ rejestrujący:
Urząd Miasta Legionowo
Legionowo 05-120
ul. marsz.Józefa Piłsudskiego 41

Sprzedaż prowadzi:
Krzysztof Płecha
Aleja Róż 29
05-120 Legionowo
NIP 8621147241
REGON 141035199
email: sklep@fototaniej.pl
tel: 607194115

 

§2 Po co jest Regulamin

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży między sklepem internetowym www.fototaniej.pl a Klientem jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

Regulamin określa zasady sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

Załączniki do regulaminu widnieją pod zakładkami: ZASADY SPRZEDAŻY, RATY, GWARANCJA I ZWROTY, i są integralną częścią regulaminu.

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży, a także prawa i obowiązki sprzedawcy.

Przebieg transakcji od momentu zawarcia umowy do momentu dostarczenia towaru przez kuriera szczegółowo opisany jest w zakładce ZASADY SPRZEDAŻY i stanowi integralną część tego regulaminu.

 

§3 Umowa Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wypełnieniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

W momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę podczas kontaktu z klientem, zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie na mocy przepisów prawa jest zobowiązany chronić dane osobowe – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie sklep internetowy Fototaniej nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przekazania przez Klienta nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: sklep@fototaniej.pl  lub telefonicznie  607194115.

 

§4 Dokumentacja dla Klienta

Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie towary prezentowane na stronie WWW.fototaniej.pl, jak również na allegro pod linkiem fototaniej:

  1. przeszły kontrolę jakości-czyli były nie tylko sprawne ale posiadały wysoką jakość optyczną jak tez techniczną
  2. były wolne od wad prawnych
  3. każdy towar ma pisemną gwarancję -towar nowy ma 24 miesięczną gwarancję a używany i powystawowy 6 do 12 miesięcy
  4. na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon z kasy fiskalnej lub fakturę VAT 0% (nasza firma nie jest płatnikiem VAT stąd faktura VAT 0%).

 

§5 Słownik pojęć

  • Konsument –jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym przypadku zakupu towaru) i jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego.Dz.U.z 2014 poz 121).
  • Klient-Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie przez wypełnienie formularza i dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej czyli umowy kupna sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.fototaniej.pl
  • Towar – Sprzęt-jest to rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, głównie sprzęt fotograficzny.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta lub Klienta- Konsumenta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.
  • Cena Produktu – uwidoczniona jest na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Cena nie zawiera kosztów przesyłki.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta między Klientem a Sprzedawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu.